Základní informace

 • Poradenské centrum Kolping je centrem zřizovaným Kolpingovým dílem ČR, které zahájilo v lednu 2020 činnost ve Žďáru nad Sázavou. Vzniklo na základě projektu Přímá pomoc a podpora školám ve Žďáře nad Sázavou.
 • Posláním tohoto zařízení je poskytování odborné podpory a poradenství pedagogům a rodičům dětí a žáků ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí ve Žďáru nad Sázavou. A to v případech, kdy řeší náročné situace související se školním prostředím, s výchovou a vzděláváním, s kontaktem mezi sebou a s dalšími institucemi v sociální a zdravotnické oblasti.
  Konkrétně se jedná o konzultace, předávání informací, mediační činnost, zprostředkovávání kontaktů, podporu při vzájemném jednání, doprovody pro rodiče, podporu při vedení a komunikaci s dětmi apod.
 • Poradenské centrum pak dále zajišťuje vzdělávání rodičů, interaktivní prázdninové aktivity pro žáky a individuální nebo skupinové vedení dětí z mateřských škol, zaměřené na rozvoj jejich dovedností.
 • Cílem projektu je zlepšení sociálního zapojení dětí a žáků, rozvoj dovedností dětí a snížení školní neúspěšnosti žáků.
 • Veškeré aktivity jsou zdarma

Informace o projektu:

Název projektu: Přímá pomoc a podpora školám ve Žďáře nad Sázavou II.
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0016414
Realizace: 1.1.2020 – 31.12.2022

Partnerské školy:

 • Mateřská škola Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace
 • Biskupské gymnázium Žďár nad Sázavou
 • Střední škola gastronomická Adolpha Kolpinga Žďár nad Sázavou
 • Střední škola obchodní a služeb SČMSD Žďár nad Sázavou, s.r.o.
 • Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Žďár nad Sázavou
 • Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou
 • Poradenské centrum Kolping
 • Dolní 165/1, 2. patro, dveře č. 210
 • 591 01, Žďár nad Sázavou 1
 • Tel.: +420 725 737 808
 • Kolpingovo dílo ČR z.s.
 • náměstí Republiky 286/22
 • 591 01 Žďár nad Sázavou
 • Tel.: 566 585 010
 • E-mail: kolping@kolping.cz

Provozovatelem je Kolpingovo dílo České republiky z.s.

GDPR


"Otevíráme srdce a podáváme lidem pomocnou ruku, aby uměli být sami sebou a našli si své místo v rodině i ve společnosti."
Poradenské centrum Kolping
Dolní 165/1, 2. patro, dveře č. 210
591 01, Žďár nad Sázavou 1
+420 725 737 808
poradenske.centrum@kolping.cz
Podporují nás: