Individuální a skupinový rozvoj dětí a žáků

  • individuální nebo skupinové vedení dětí zaměřené na rozvoj klíčových dovedností – komunikace, spolupráce, sociální a emoční dovednosti (např. umět neagresivně reagovat, domlouvat se s vrstevníky a dospělými; co dělat, když se mi něco děje, je na mne někdo zlý, co si počít se strachem, vztekem apod.) 
  • Poradenské centrum Kolping
  • Dolní 165/1, 2. patro, dveře č. 210
  • 591 01, Žďár nad Sázavou 1
  • Tel.: +420 725 737 808
  • Kolpingovo dílo ČR z.s.
  • náměstí Republiky 286/22
  • 591 01 Žďár nad Sázavou
  • Tel.: 566 585 010
  • E-mail: kolping@kolping.cz

Provozovatelem je Kolpingovo dílo České republiky z.s.

GDPR


"Otevíráme srdce a podáváme lidem pomocnou ruku, aby uměli být sami sebou a našli si své místo v rodině i ve společnosti."
Poradenské centrum Kolping
Dolní 165/1, 2. patro, dveře č. 210
591 01, Žďár nad Sázavou 1
+420 725 737 808
poradenske.centrum@kolping.cz
Podporují nás: