Poskytované služby

Rodičům nabízíme:

 • konzultace, poradenství
  Společně hledáme odpovědi na otázku: Co dělat, když… např.: dítě zapomíná pomůcky, je neúspěšné ve škole, zažívá negativní vztah ke škole, má vysokou absenci, prožívá vztahové a komunikační obtíže v rámci kolektivu, má sklon ke konfliktům, projevuje se špatná adaptace nebo jiné náročné situace (bolesti hlavy, břicha, odmítání docházky), projevuje se rizikového chování atd.
 • poskytování informací z oblasti výchovy a vzdělávání, legislativy, o dalších odborných službách v regionu apod.
 • podporu, přítomnost u jednání s pedagogy nebo odborníky z dalších institucí, možný doprovod
 • vzdělávací workshopy a aktivity
 • rodičům dětí mateřských škol nabízíme individuální nebo skupinové vedení dětí zaměřené na rozvoj jejich komunikačních, sociálních a emočních dovedností
 • rodičům žáků základních a středních škol nabízíme aktivity pro jejich děti během prázdnin (rozvoj školních dovedností neformální, interaktivní formou)

Pedagogům nabízíme:

 • podporu při řešení náročných, obtížných situací spojených se vzděláváním – konzultace, poradenství, náslechy, poskytování odborných informací, vedení tematických konzultačních setkání, možná přítomnost na pedagogických radách, třídních schůzkách apod.
 • přítomnost při jednání s rodiči, při jednáním s pracovníky v sociálních a zdravotních službách – podpora při zajištění vzájemné spolupráce

Aktivity pro děti MŠ:

 • individuální nebo skupinové vedení dětí zaměřené na rozvoj klíčových dovedností – komunikace, spolupráce, sociální a emoční dovednosti (např. umět neagresivně reagovat, domlouvat se s vrstevníky a dospělými; co dělat, když se mi něco děje, je na mne někdo zlý, co si počít se strachem, vztekem apod.)

Aktivity pro žáky ZŠ a SŠ:

 • vzdělávací aktivity o prázdninách – rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti neformální, interaktivní formou (setkání spojené s výlety, šiframi, návštěva kulturního zařízení, setkání zaměřené na internetovou bezpečnost)

Důležité:

 • veškeré aktivity jsou zdarma
 • nejsou potřeba žádná doporučení (lékař, škola, PPP…)
 • na konzultaci, mimo úředních hodin, je potřeba se objednat
 • Poradenské centrum Kolping
 • Dolní 165/1, 2. patro, dveře č. 210
 • 591 01, Žďár nad Sázavou 1
 • Tel.: +420 725 737 808
 • Kolpingovo dílo ČR z.s.
 • náměstí Republiky 286/22
 • 591 01 Žďár nad Sázavou
 • Tel.: 566 585 010
 • E-mail: kolping@kolping.cz

Provozovatelem je Kolpingovo dílo České republiky z.s.

GDPR


"Otevíráme srdce a podáváme lidem pomocnou ruku, aby uměli být sami sebou a našli si své místo v rodině i ve společnosti."
Poradenské centrum Kolping
Dolní 165/1, 2. patro, dveře č. 210
591 01, Žďár nad Sázavou 1
+420 725 737 808
poradenske.centrum@kolping.cz
Podporují nás: