Vzdělávací aktivity a workshopy pro rodiče

Poradenské centrum nabízí

Vzdělávací aktivity a workshopy pro rodiče, pedagogy, klienty i veřejnost na aktuální témata z výchovně-vzdělávací oblasti.

Vzdělávací aktivity – pro rodiče dětí z mateřských škol (předškolního věku), pedagogy i další zájemce

Běžně nabízíme aktivitu v průběhu ledna lednu.

Workshopy – pro rodiče žáků a studentů, pedagogy, i další zájemce

Workshopy nabízíme v březnu a listopadu.

Rozvoj dětí, žáků a studentů  nejen s odlišným mateřským jazykem a jejich jazykových kompetencí

Připravili jsme pro Vás workshop za měřený tentokrát na rozvoj jazykových kompetencí. Týkat se bude nejen dětí, které pocházejí z jiného jazykového prostředí, ale všech, kteří se v oblasti komunikace chtějí rozvíjet a nebo pociťují obtíže.

V pondělí 28. 11. 2021, 15:00 – 17:00 hod.   

V Poradenském centru Kolping, Dolní 165/1, 2. patro, dveře č. 210 

Lektorují: Mgr. Renata Horká a Mgr. Kateřina Součková 

Workshop je určen pro rodiče, učitele i širokou veřejnost 

Co vás čeká:   

 • Informace, zapojení dětí s OMJ do vzdělávání 
 • Možnosti podpory, metody práce s dětmi s komunikační bariérou 
 • Náměty činností pro rozvoj jazyka 
 • Nejčastější překážky  
 • Možnosti odborné pomoci (PPP, logopedie, organizace…) 

 

Prosíme zájemce o předchozí přihlášení a to prostřednictvím maili: pordenske.centrum@kolping.cz ideálně do 21. 11. 2022

 

 

DENNÍ ŘÁD A POVINNOSTI klíč k úspěšnému rozvoji dítěte

Nabízíme vzdělávací aktivitu pro rodiče dětí předškolního věku (od 3 do 6let) se zaměřením na nastavení denního režimu, pravidel a povinností dítětem, které vedouk dalšímu rozvoji dítěte a přijetí zodpovědnosti.

Aktivita proběhne ve čtvrtek 31. 3. 2022 v prostorách Rodinného centra Srdíčko v čase od 15:30 do 17:30.

Nabízíme:

 • Jaký přínos ve výchově má denní režim 
 • Kdy a jaké povinnosti dítěti nastavit  
 • Samostatnost v sebeobsluze dětí, jako důležitá dovednost dítěte 
 • Pravidla, jednotnost a důslednost ve výchově 
 • Nastavení, trénování a udržení rutinních činností 

 

Co ve školce dokážu…

Nabízíme vzdělávací aktivitu pro rodiče dětí mateřských škol se zaměřením na rozvoj dítěte v emocionální, sociální a jazykové oblasti v období mezi třetím a šestým rokem.

Aktivita proběhne ve středu 25. 1. 2022 v prostorách Dětské skupiny Hvězdička v čase od 15:30 do 17:30.

Nabízíme:

 • Diskuzi, co všechno do emocionální a sociální zralosti patří
 • Jak podpořit dítě v jazykové oblasti (rozvoj slovní zásoby, správné výslovnosti)
 • Pravidla a povinnosti dítěte
 • Doporučení, jak sociální zralost trénovat
 • Co dělat a kdy a kam se obrátit, když něco nefunguje 

CO Z NĚJ BUDE

Máme pro Vás nový workshop: Co z něj bude. Zaměřen je na volbu povolání, střední školi, přípravu na přijímací řízení, podání přihlášek, řešení případného nepřijetí a administrativu s tím spojenou. Workshop je určen nejen rodičům žáků v závěrečných ročnících ZŠ, ale všem rodičům a pedagogům, kteří s dětmi/ žáky tuto problematiku řeší, nebo ji řešit budou, stejně jako široké veřejnosti.

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci jsme wokshop připravili pro on-line prostředí MS Teams a posunuli jeho konání na čtvrtek 9. prosince 2021 v čase od 15:0 do 17:00. 

Zájemci se mohou hlásit zasláním mailu na adresu: poradenske.centrum@kolping.cz. Zpětně vám zašleme potvrzení o přihlášení a odkaz s technickým popisem.

Případné další informace na Facebooku události.

Těšíme se na setkání…

JAK SE DO ŠKOLY VOLÁ… KOMUNIKACE MEZI RODINOU A ŠKOLOU

Připravili jsme pro Vás nový workshop. Tématem bude komunikace mezi rodiči a školou a to nejen v době zavřených škol.

Povídat a diskutovat budeme o způsobech, formě i četnosti předávání informací a to jak od školy k rodině, tak od rodiny ke škole. Nahlédneme na komunikaci jako takovou a co o spolupráci mezi rodinou a školou říká legislativa.

Zaměříme se na obsah informačních toků a vzájemné požadavky rodičů i učitelů, kteří sledují společný výchovně-vzdělávací cíl.

Workshop proběhne ve středu 24. března 2021 v čase 15:00 – 17:30 prostřednictvím on-line programu MS Teams.

Odkaz na workshop zašleme přihlášeným zájemcům.

Přihlásit se můžete na mailové adrese: poradenske.centrum@kolping.cz do 20. 3. 2021

Dovolujeme si Vás pozvat na naši vzdělávací aktivitu.

Tentokráte se zaměříme na školní zralost dětí chystajících se k zápisu do ZŠ, přesněji na sociální a emoční oblast.

DO ŠKOLY BEZ MÁMY A SÁM! … emocionální a sociální zralost dětí aneb pozdraví, poděkuje, neztratí se – stačí to? 

Aktivita je určena primárně rodičům dětí předškolního věku, ale vítána je účast všech zájemců z řad pedagogů, rodičů i široké veřejnosti.

Aktivita proběhne v úterý 26. ledna 2021 v čase od 15:00 do 17:00.

Vzhledem k platným a předpokládaným preventivním opatřením proběhne aktivita on-line, prostřednictvím MS-Teams. Zájemci se mohou do 24. ledna přihlásit na mailové adrese: poradenske.centrum@kolping.cz a my jim zpětně zašleme odkaz na připojení. Aplikace je stejně jako aktivita zdarma a nevyžaduje stažení. K připojení budete potřebovat počítač (telefon, tablet) s připojením k internetu a ideálně mikrofonem a kamerou (nevyžadujeme).

 

Připravili jsme pro Vás workeshop k distančnímu vzdělávání Rodič učitelem…letem světem on a off výuky.

Diskutovat budeme o distanční výuce, jako takové,  o zákonných povinnostech a doporučeních MŠMT, nastavení systému domácího vyučování, způsobech komunikace se školou a jak se ze všeho nezbláznit :-).

Vzhledem k stále platným omezením proběhne workshop v on-line prostoru aplikace Teams. Zájemci přihlášení na mailové adrese poradenske.centrum@kolping.cz obdrží odkaz k připojení. Je tedy třeba být vybaven zařízením (PC, tablet, telefon) s připojením k internetu a fungujícími reproduktory, za kameru budeme rády.

Těšíme se na setkání.

 • Poradenské centrum Kolping
 • Dolní 165/1, 2. patro, dveře č. 210
 • 591 01, Žďár nad Sázavou 1
 • Tel.: +420 725 737 808
 • Kolpingovo dílo ČR z.s.
 • náměstí Republiky 286/22
 • 591 01 Žďár nad Sázavou
 • Tel.: 566 585 010
 • E-mail: kolping@kolping.cz

Provozovatelem je Kolpingovo dílo České republiky z.s.

GDPR


"Otevíráme srdce a podáváme lidem pomocnou ruku, aby uměli být sami sebou a našli si své místo v rodině i ve společnosti."
Poradenské centrum Kolping
Dolní 165/1, 2. patro, dveře č. 210
591 01, Žďár nad Sázavou 1
+420 725 737 808
poradenske.centrum@kolping.cz
Podporují nás: