Rozvoj dětí, žáků a studentů  nejen s odlišným mateřským jazykem a jejich jazykových kompetencí

Rozvoj dětí, žáků a studentů  nejen s odlišným mateřským jazykem a jejich jazykových kompetencí

Připravili jsme pro Vás workshop za měřený tentokrát na rozvoj jazykových kompetencí. Týkat se bude nejen dětí, které pocházejí z jiného jazykového prostředí, ale všech, kteří se v oblasti komunikace chtějí rozvíjet a nebo pociťují obtíže.

V pondělí 28. 11. 2021, 15:00 – 17:00 hod.   

V Poradenském centru Kolping, Dolní 165/1, 2. patro, dveře č. 210 

Lektorují: Mgr. Renata Horká a Mgr. Kateřina Součková 

Workshop je určen pro rodiče, učitele i širokou veřejnost 

Co vás čeká:   

 • Informace, zapojení dětí s OMJ do vzdělávání 
 • Možnosti podpory, metody práce s dětmi s komunikační bariérou 
 • Náměty činností pro rozvoj jazyka 
 • Nejčastější překážky  
 • Možnosti odborné pomoci (PPP, logopedie, organizace…) 

 

Prosíme zájemce o předchozí přihlášení a to prostřednictvím maili: pordenske.centrum@kolping.cz ideálně do 21. 11. 2022

 

 • Poradenské centrum Kolping
 • Dolní 165/1, 2. patro, dveře č. 210
 • 591 01, Žďár nad Sázavou 1
 • Tel.: +420 725 737 808
 • Kolpingovo dílo ČR z.s.
 • náměstí Republiky 286/22
 • 591 01 Žďár nad Sázavou
 • Tel.: 566 585 010
 • E-mail: kolping@kolping.cz

Provozovatelem je Kolpingovo dílo České republiky z.s.

GDPR


"Otevíráme srdce a podáváme lidem pomocnou ruku, aby uměli být sami sebou a našli si své místo v rodině i ve společnosti."
Poradenské centrum Kolping
Dolní 165/1, 2. patro, dveře č. 210
591 01, Žďár nad Sázavou 1
+420 725 737 808
poradenske.centrum@kolping.cz
Podporují nás: